نوشته‌ها

Narikala_fortress,_Tbilisi,_Georgia
,

دژی فوق العاده مشرف به تفلیس (دژ ناریکالا / گرجستان)

/
در زمان های گذشته برای برقراری امنیت قلعه هایی در شهرها ساخته می ش…