نوشته‌ها

2-iranians-travel-to-an-unknown-land-in-the-heart-of-russia
,

سفر به سرزمین ناشناخته‌ی ایرانیان در دل روسیه

/
اوستیا منطقه‌ای است که در دو طرف رشته کوه‌های قفقاز واقع‌شده که مردم…