نوشته‌ها

schengen-visa-document
,

روادید پیوستن به خانواده

/
رَوادید یا ویزا  به مدرکی گفته می‌شود که می‌تواند به اشخاصی اعطا گردد…