نوشته‌ها

watch-the-hunter-fired-several-shoshtari
,

شلیک چندین شکارچی به محیط بان شوشتری

/
مطابق اعلام دادستان عمومی وانقلاب شوشتر، یک محیط بان اداره حفا…