نوشته‌ها

Top-world-best-airport-is-getting-ready-double-size
, ,

بهترین فرودگاه جهان دو برابر بزرگ‌تر می‌شود

/
فرودگاه "چانگی" در حال دوبرابرسازی ظرفیتش به گنجایش ۱۳۵ میلیون…