نوشته‌ها

Top-calender-mordad-28-anniversary-military-coup-against-government-mohammed-mossadeghs-doctor

۲۸ مرداد؛ سالروز کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت دکتر محمد مصدق

/
در روز ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ به دنبال موفقیت کودتا و سقوط کابینه دوم دولت مل…