نوشته‌ها

David_of_Sasun_Yerevan
, ,

معرفی ایروان (ارمنستان)

/
ایروان شهر ایرَوان، پایتخت بزرگ‌ترین شهر جمهوری ارمنستان است. در امتد…