نوشته‌ها

جان نش زیاضی دان نابغه

جان فوربز نش ریاضیدان نابغه

/
جان فوربز نش ریاضی دان نابغه جان فوربز نَش جونیور (به انگلیسی: John F…