تور آنتالیا با پرواز پگاسوس 19 شهریور 1401

wdt_ID نام هتل درجه سرویس موقعیت توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6
1 BELDIBI KEMER 3 BB KEMER NET 21.990.000 24.690.000 19.790.000 17.990.000
2 BELDIBI KEMER 3 ALL KEMER 23.690.000 27.790.000 20.890.000 17.990.000
3 RIOS BEACH 4 ALL KEMER 23.990.000 28.590.000 21.090.000 17.990.000
4 PALMET SPORT BELEK 4 ALL BELEK 25.490.000 29.090.000 20.890.000 17.990.000
5 PALMET RESORT KIRIS 5 ALL KEMER 26.390.000 30.290.000 21.590.000 17.990.000
6 ARMIR RESORT 4 ALL KEMER 26.790.000 32.490.000 21.890.000 17.990.000
7 PALMET FAMILY LARA 5 UALL LARA 26.890.000 31.590.000 22.090.000 17.990.000
8 CENDER 4 UALL CITY 26.900.000 31.790.000 22.090.000 17.990.000
9 PERRE ART 5 UALL KEMER 27.390.000 34.900.000 21.590.000 17.990.000
10 MEDER RESORT 5 UALL KEMER 28.390.000 33.990.000 22.500.000 17.990.000
نام هتل درجه سرویس موقعیت توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6