تور استانبول با پرواز پگاسوس 03 شهریور 1401

wdt_ID نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6
1 HOTEL NAME RATE CONCEPT INFO DBL SNG CHD W B CHD N B
2 MALKOC 3 BB NET 11,490,000 13,490,000 11,090,000 10,990,000
3 REYDEL 3 BB 12,390,000 14,490,000 11,790,000 10,990,000
4 KAYA MADRID 3 BB 13,090,000 15,890,000 11,790,000 10,990,000
5 MONOPOL 4 BB 13,390,000 16,400,000 11,890,000 10,990,000
6 ACTUEL LIFE 4 BB 14,290,000 17,790,000 12,190,000 10,990,000
7 ATRO SISLI 4 BB 14,290,000 17,790,000 12,190,000 10,990,000
8 DORA 4 BB 14,890,000 19,090,000 12,290,000 10,990,000
9 GRAND HILARIUM 4 BB 14,890,000 18,890,000 12,790,000 10,990,000
10 TULIP CITY 4 BB 15,590,000 20,290,000 12,790,000 10,990,000
نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6

برنامه سفر و مسیر سفر تور استانبول با پرواز پگاسوس پاییز 1401