تور آنتالیا با پرواز پگاسوس 25 شهریور 1401

wdt_ID نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6
1 HOTEL NAME CONCEPT LOCATION INFO DBL SNG CHD W B CHD N B
2 MALKOC 3 BB NET 11,990,000 14,890,000 11,290,000 9,990,000
3 REYDEL 3 BB 12,590,000 15,690,000 11,590,000 9,990,000
4 KAYA MADRID 3 BB 13,590,000 17,590,000 11,590,000 9,990,000
5 MONOPOL 3 BB 14,190,000 18,590,000 11,990,000 9,990,000
6 ATRO SISLI 4 BB 15,100,000 20,290,000 11,990,000 9,990,000
7 ACTUEL LIFE 4 BB 15,300,000 20,490,000 11,990,000 9,990,000
8 WHITE MONARCH 4 BB 15,590,000 21,290,000 11,790,000 9,990,000
9 GRAND HILARIUM 4 BB 16,290,000 22,290,000 13,190,000 9,990,000
10 DORA 4 BB 16,490,000 22,690,000 12,390,000 9,990,000
نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6

برنامه سفر و مسیر سفر تور استانبول با پرواز پگاسوس پاییز 1401