تور استانبول با پرواز پگاسوس 01 مهر 1401

wdt_ID نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6
1 HOTEL NAME RATE CONCEPT INFO DBL SNG CHD W B CHD N B
2 MALKOC 3 BB NET 9,990,000 11,590,000 9,690,000 8,990,000
3 REYDEL 3 BB 10,990,000 12,590,000 10,490,000 8,990,000
4 KAYA MADRID 3 BB 11,990,000 14,090,000 10,990,000 8,990,000
5 MONOPOL 3 BB 12,490,000 14,790,000 11,390,000 8,990,000
6 ATRO SISLI 4 BB 12,790,000 15,490,000 11,190,000 8,990,000
7 ACTUEL LIFE 4 BB 12,890,000 15,590,000 11,190,000 8,990,000
8 WHITE MONARCH 4 BB 13,090,000 15,990,000 11,190,000 8,990,000
9 GRAND HILARIUM 4 BB 13,290,000 16,390,000 11,600,000 8,990,000
10 DORA 4 BB 13,490,000 16,690,000 11,490,000 8,990,000
نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6

برنامه سفر و مسیر سفر تور استانبول با پرواز پگاسوس مهر 1401