تور استانبول با پرواز پگاسوس 03 مهر 1401

wdt_ID نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6
1 HOTEL NAME RATE CONCEPT INFO DBL SNG CHD W B CHD N B
2 MALKOC 3 BB NET 12,490,000 14,490,000 12,090,000 11,490,000
3 REYDEL 3 BB 13,390,000 15,490,000 12,790,000 11,490,000
4 KAYA MADRID 3 BB 14,090,000 16,890,000 12,790,000 11,490,000
5 MONOPOL 3 BB 14,390,000 17,400,000 12,890,000 11,490,000
6 ACTUEL LIFE 4 BB 15,290,000 18,790,000 13,190,000 11,490,000
7 ATRO SISLI 4 BB 15,290,000 18,790,000 13,190,000 11,490,000
8 WHITE MONARCH 4 BB 15,690,000 19,490,000 13,190,000 11,490,000
9 DORA 4 BB 15,890,000 20,090,000 13,290,000 11,490,000
10 GRAND HILARIUM 4 BB 15,890,000 19,890,000 13,790,000 11,490,000
نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6

برنامه سفر و مسیر سفر تور استانبول با پرواز پگاسوس پاییز 1401