تور استانبول با پرواز پگاسوس 17 ، 19 و 24 مهر 1401

wdt_ID نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6
1 HOTEL NAME RATE CONCEPT INFO DBL SNG CHD W B CHD N B
2 MALKOC 3 BB NET 8,490,000 10,490,000 8,090,000 7,990,000
3 REYDEL 3 BB 9,390,000 11,490,000 8,790,000 7,990,000
4 KAYA MADRID 3 BB 10,090,000 12,890,000 8,790,000 7,990,000
6 MONOPOL 4 BB 10,390,000 13,400,000 8,890,000 7,990,000
7 ACTUEL LIFE 4 BB 11,290,000 14,790,000 9,190,000 7,990,000
8 ATRO SISLI 4 BB 11,290,000 14,790,000 9,190,000 7,990,000
11 DORA 4 BB 11,890,000 16,090,000 9,290,000 7,990,000
12 GRAND HILARIUM 4 BB 11,890,000 15,890,000 9,790,000 7,990,000
13 TULIP CITY 4 BB 12,590,000 17,290,000 9,790,000 7,990,000
نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6

برنامه سفر و مسیر سفر تور استانبول با پرواز پاییز 1401