تور ترکیبی ایتالیا با پرواز ایران ایر شهریور و مهر 1401( 2 شب ریمینی + 2 رم + 3 شب فلورانس )

wdt_ID نام هتل درجه سرویس تعداد شب دو تخته یک تخته کودک 2 تا 12 سال
1 HOTEL NAME RATE CONCEPT NIGHT DBL SNG CHD 2 – 12 OLD
2 RIMINI HOTEL 4 BB 2 NIGHT 84,900,000 140,000,000 55,000,000
3 ROME HOTEL 4 BB 2 NIGHT 84,900,000 140,000,000 55,000,000
4 FLORENCE HOTEL 4 BB 3 NIGHT 84,900,000 140,000,000 55,000,000
نام هتل درجه سرویس تعداد شب دو تخته یک تخته کودک 2 تا 12 سال