تور کوش آداسی با پرواز ایران ایر تور 24 شهریور 1401

wdt_ID نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6
1 HOTEL NAME RATE CONCEPT INFO DBL SNG CHD W B 0
2 PAPILLONADA 3 BB NET 14,990,000 17,390,000 12,690,000 11
3 ROXX ROYAL 4 HB 17,890,000 21,090,000 13,090,000 11
4 SURTEL HOTEL 3 ALL 18,990,000 22,990,000 13,390,000 11
5 BELMARE 4 ALL 19,790,000 24,090,000 13,490,000 11
6 ROYAL PALACE 4 ALL 19,990,000 24,500,000 13,590,000 11
7 PANORAMA HILL 4 ALL 20,890,000 25,890,000 13,790,000 11
8 LADONIA HOTEL ADAKULE 5 UALL 22,990,000 28,990,000 14,490,000 11
9 RAMADA SUITES 4 ALL 23,390,000 31,700,000 14,690,000 11
10 GRAND BLUE SKY 4 UALL 24,290,000 35,590,000 14,800,000 11
نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12