تور کوش آداسی با پرواز آتا 08 مهر 1401

wdt_ID نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6
1 HOTEL NAME RATE CONCEPT INFO DBL SNG CHD W B CHD N B
2 PAPILLONADA 3 BB NET 12,590,000 14,590,000 11,090,000 9,990,000
3 ROXX ROYAL 4 HB 14,690,000 17,390,000 10,890,000 9,990,000
4 PANORAMA HILL (City's Hill) 4 ALL 15,590,000 18,700,000 11,090,000 9,990,000
5 SURTEL HOTEL 3 ALL 15,700,000 18,990,000 11,090,000 9,990,000
6 BELMARE 4 ALL 16,190,000 19,600,000 11,190,000 9,990,000
7 LADONIA HOTEL ADAKULE 5 UALL 17,390,000 21,390,000 11,390,000 9,990,000
9 RAMADA SUITES 4 ALL 17,590,000 23,290,000 11,490,000 9,990,000
10 GRAND BLUE SKY 4 UALL 18,390,000 26,190,000 11,690,000 9,990,000
12 FANTASIA DELUXE 5 UALL 18,890,000 23,790,000 11,790,000 9,990,000
نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6