تور کوش آداسی با پرواز آتا 25 شهریور 1401

wdt_ID نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6
1 HOTEL NAME RATE CONCEPT INFO DBL SNG CHD W B CHD N B
2 PAPILLONADA 3 BB NET 15,990,000 18,390,000 13,690,000 12,990,000
3 ROXX ROYAL 4 HB 18,890,000 22,090,000 14,090,000 12,990,000
4 SURTEL HOTEL 3 ALL 19,990,000 23,990,000 14,390,000 12,990,000
5 BELMARE 4 ALL 20,790,000 25,090,000 14,490,000 12,990,000
6 ROYAL PALACE 4 ALL 20,990,000 25,500,000 14,590,000 12,990,000
7 PANORAMA HILL 4 ALL 21,890,000 26,890,000 14,790,000 12,990,000
8 LADONIA HOTEL ADAKULE 5 UALL 24,190,000 30,190,000 15,690,000 12,990,000
9 RAMADA SUITES 4 ALL 24,390,000 32,700,000 15,690,000 12,990,000
10 GRAND BLUE SKY 4 UALL 25,290,000 36,590,000 15,800,000 12,990,000
نام هتل درجه سرویس توضیحات دو تخته یک تخته کودک 6 - 12 کودک 2 - 6