وارد شده توسط ADMIN IT

فرزند ملکه اتریش پسر نادر شاه

علی میرزا خان یا «مصطفی علی میرزا خان»، با نام و لقب اشرافی اتریشی «Freiherr Johann Joseph von Semlin» (بارون یوهان یوزف سملینی)، زاده ۱۷۳۶ م (۱۱۱۵ خورشیدی) [در برخی منابع: ۱۷۳۰ م (۱۱۰۹ خورشیدی)] در اصفهان، درگذشت ۱۳ فوریه ۱۸۲۴ م (۲۳ بهمن ۱۲۰۲ خ) در مودلینگ در حومه وین اتریش، به گفته تاریخ […]